اخبار

آیا ویل اسمیت و جادا پینکت اسمیت طلاق می گیرند؟

شایعاتی مبنی بر طلاق ویل اسمیت و جادا پینکت اسمیت منتشر شده است و باید ثروت خود را تقسیم کنند.

دنیای ویل اسمیت پس از سیلی که در سراسر جهان در مراسم اسکار فقط یک ماه پیش شنیده شد، زیر و رو شده است.

ویل دارد معاملات فیلم از دست رفته و مورد انتقاد شدید قرار می گیرند و اکنون مردم در مورد اینکه این چه معنایی برای رابطه این زوج دارد صحبت می کنند.

جدیدترین شایعه پس از انتشار مقاله ای توسط مجله گرما این نشان می دهد که یک خودی گفته است: از زمان رسوایی اسکار، تنش بین آنها محسوس بوده است. سال‌ها مشکلاتی وجود دارد، اما در حال حاضر به سختی صحبت می‌کنند.

"اگر آنها جدا شوند، ویل دارای ثروتی معادل 350 میلیون دلار است که طبق قانون کالیفرنیا، جادا مستحق نصف آن خواهد بود."

طلاق حتی توسط خودی ذکر نشد، آنها به سادگی به معنای آن برای ویل و جادا نگاه کردند، با این حال، آنها نشان دادند که این زوج روی سنگ هستند.

همانطور که گفته شد، ما نمی توانیم بر اساس یک سوء ظن تایید نشده به نتیجه گیری سریع برویم.

در این مرحله، نه ویل و نه جادا اشاره ای به جدایی نکرده اند.