Liên Hệ

Hạnh phúc rất thích nghe từ bạn!


Biên tập

Biên tập viên tin tức: Chloe Maddren - [email được bảo vệ]
Biên tập viên Audio Gear: Tim McArtney - [email được bảo vệ]
Sách & Thơ: Tammy Moir - [email được bảo vệ]
Biên tập trò chơi: Alastair Cairns - [email được bảo vệ]

Quảng cáo

Giám đốc quan hệ đối tác: Nick Leighton - [email được bảo vệ]
Giám đốc thương hiệu: Georgia O'Connor - [email được bảo vệ]
Giám đốc điều hành: Radi Safi - [email được bảo vệ]

Quan hệ đối tác

Nếu bạn muốn hợp tác với Happy Mag, hãy gửi email tới Nick Leighton qua [email được bảo vệ]

Đăng ký Mag hạnh phúc

Nếu bạn muốn cập nhật âm nhạc, văn hóa và nghệ thuật hay nhất từ ​​Happy ở dạng in huy hoàng, bạn có thể đăng ký đây.

Bản cứng có thể được gửi đến:
Tầng 1, 325 phố King
Newtown NSW 2042

AUSTRALIA

Nếu bạn thích biểu mẫu, vui lòng sử dụng biểu mẫu dưới đây:

Đăng ký thông tin