Integritetspolicy

Integritetspolicy – ​​Introduktion

Denna integritetspolicy ger information och detaljer om hur vi hanterar din personliga information och data som du lämnar till oss. Enligt Privacy Act från 1998 respekterar och värdesätter vi din integritet och vi kommer inte att tillhandahålla eller avslöja någon personlig information för dig i syfte att samla in data enligt beskrivningen nedan, utan ditt direkta medgivande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att denna webbplats och dess innehåll administreras och drivs av Happy ("Happy", "vår", "vi", "oss").

Hur samlar vi in ​​din personliga information?

Definitionen av "personlig information" är all information eller data som kan avslöja detaljer eller fakta om din identitet. Happy Music Festival samlar endast in din personliga information under omständigheter där du villigt och medvetet levererar dina uppgifter till oss.

All information som du tillhandahåller kan göras tillgänglig för dig när som helst, oavsett anledning.

Eventuella uppdateringar av din personliga information kommer också endast att göras om du specifikt och direkt begär detta och denna information görs också tillgänglig för dig. Alla förfrågningar om ändringar av all information du tillhandahåller måste göras skriftligen till Happy Music Festival.
Vilken information samlar vi in?

Happy Music Festival samlar in all information som du ger oss genom att registrera dig som medlem på denna webbplats eller genom att kontakta oss; det vill säga vi kan samla in alla fullständiga namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer och alla andra uppgifter som du ger oss direkt. Vi använder endast denna information för att underhålla tjänsterna på denna webbplats och Happy Music Festival och för att administrera och driva webbplatsen. Då och då kan vi också använda dina personuppgifter för andra åtgärder och syften som anges i denna integritetspolicy.

Hur använder vi din information?

All information som du lämnar till oss avslöjas och/eller används endast för de uttryckliga syften för vilka du lämnade uppgifterna. Happy Music Festival kommer att använda din information i syfte att hålla dig uppdaterad med musiknyheter och evenemang som kan vara av intresse för dig och som är direkt relaterade till vår organisation och webbplats.

Dina personliga uppgifter och information som du tillhandahåller oss samlas in av Happy Music Festival så att vår organisation, såväl som våra relaterade enheter, kan marknadsföra och marknadsföra våra/deras produkter och tjänster till dig via (men inte begränsat till) elektronisk post , post, telemarketing, SMS och MMS. Du samtycker också till att genom att använda den här webbplatsen och tillhandahålla dina uppgifter till oss att vissa meddelanden och erbjudanden kan fortsätta efter att du slutat förvärva eller använda våra tjänster.

Alla enheter eller affärspartners som är associerade eller relaterade till oss kan också kontakta dig angående våra ytterligare produkter eller tjänster som också kan vara av intresse för dig och när du tillhandahåller dina uppgifter till oss, samtycker du till denna användning och avslöjande.

Under inga omständigheter kommer vi att använda eller avslöja din personliga information för andra ändamål om inte:

a) du ger oss uttryckligt samtycke till det

b) vi är skyldiga att göra det enligt lag

I samband med de administrativa och operativa kraven på denna webbplats kan vi också behöva tillhandahålla din personliga information anställda och/eller entreprenörer på Happy Music Festival. Alla våra anställda och entreprenörer måste följa skyldigheterna för icke-avslöjande och konfidentialitet och genom att tillhandahålla dina uppgifter till oss tillåter du våra anställda och entreprenörer att få tillgång till din personliga information i syfte att upprätthålla tjänsterna till Happy Music Festival.

Om du inte vill att din personliga information ska användas för något av ovanstående syften kan du avbryta prenumerationen när som helst genom att avsluta prenumerationen här eller kontakta: (e-postadress)

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Happy Music Festival respekterar din integritet och personlig information och vi vidtar åtgärder för att bevara och skydda säkerheten för dina personuppgifter och data i våra systemsäkra databaser och brandväggar. Även om vi strävar efter att rimligtvis skydda all din personliga information, kan Happy Music Festival inte garantera säkerheten för dina personuppgifter som du lämnar till oss och som användare accepterar du att du överför all information till oss på din egen personliga risk.

Vad händer om du delar din personliga information på vår webbplats?

Happy Music Festival kan inte hållas ansvarigt eller ansvarigt för någon personlig information som du publicerar på Happy Music Festivals webbplats eller som du avslöjar till andra användare av webbplatsen. Som webbplatsanvändare är du ensam ansvarig och ansvarig för all personlig information eller detaljer du delar eller avslöjar på Happy Music Festivals webbplats.

Hur är det med cookies och loggfiler?

Happy Music Festival använder cookies och loggfiler för att lagra och spåra användarinformation för att kunna tillhandahålla skräddarsydda och riktade tjänster till våra användare och kunder. Om du inte samtycker till att ta emot cookies på din dator via din webbläsare, vänligen justera dina webbläsarinställningar så att din dator inte accepterar cookies. Happy Music Festival kan inte hållas ansvarigt för något ansvar eller förlust i samband med användningen av cookies.

Vi kan också logga och spåra eventuella IP-adresser för att administrera och driva vår webbplats, spåra användarbeteende på vår webbplats, utvärdera webbplatsbeteende eller trender och samla in demografisk information endast för kombinerad användning och för användning via våra annonsörer, marknadsförare och affärspartners.

Vad händer om denna integritetspolicy ändras?

Happy Music Festival förbehåller sig rätten att ändra eller ändra denna integritetspolicy när som helst, utan föregående meddelande. Om du väljer att använda Happy Music Festivals webbplats rekommenderar vi att du besöker denna integritetspolicy regelbundet för att säkerställa att du godkänner alla villkor och tillägg.

Vad händer om jag har en integritetsfråga eller -klagomål?

Om du vill veta mer om vår integritetspolicy eller om du vill lämna in ett integritetsklagomål till Happy Music Festival, vänligen kontakta oss.