Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư - Giới thiệu

Chính sách Bảo mật này cung cấp thông tin và chi tiết về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của bạn và dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Theo Đạo luật về quyền riêng tư năm 1998, chúng tôi tôn trọng và coi trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho mục đích thu thập dữ liệu như được mô tả bên dưới mà không có sự đồng ý trực tiếp của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng trang web này và nội dung của trang web này được quản lý và vận hành bởi Happy (“Happy”, “our”, “we”, “us”).

Làm thế nào để chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn?

Định nghĩa về “thông tin cá nhân” là bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào có thể tiết lộ chi tiết hoặc sự thật về danh tính của bạn. Happy Music Festival chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp bạn sẵn sàng và cố ý cung cấp thông tin chi tiết của mình cho chúng tôi.

Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp đều có thể được cung cấp cho bạn bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.

Mọi cập nhật đối với thông tin cá nhân của bạn cũng sẽ chỉ được thực hiện nếu bạn yêu cầu cụ thể và trực tiếp và thông tin này cũng được cung cấp cho bạn. Tất cả các yêu cầu sửa đổi bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp phải được thực hiện bằng văn bản tới Happy Music Festival.
Chúng ta đã thu thập được thông tin gì rồi?

Happy Music Festival thu thập tất cả các thông tin chi tiết mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua hành động đăng ký làm thành viên của trang web này hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi; nghĩa là, chúng tôi có thể thu thập bất kỳ tên đầy đủ, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và bất kỳ thông tin chi tiết nào khác mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để duy trì các dịch vụ của trang web này và Happy Music Festival cũng như quản lý và vận hành trang web. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng chi tiết cá nhân của bạn cho các hành động và mục đích khác như được liệt kê trong Chính sách Bảo mật này.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn?

Bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp cho chúng tôi chỉ được tiết lộ và / hoặc được sử dụng cho các mục đích rõ ràng mà bạn đã cung cấp thông tin chi tiết. Happy Music Festival sẽ sử dụng thông tin của bạn cho mục đích giúp bạn cập nhật những tin tức và sự kiện âm nhạc mà bạn có thể quan tâm và có liên quan trực tiếp đến tổ chức và trang web của chúng tôi.

Chi tiết cá nhân của bạn và thông tin do bạn cung cấp cho chúng tôi được Happy Music Festival thu thập để tổ chức của chúng tôi, cũng như các đơn vị liên quan của chúng tôi, có thể tiếp thị và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi / của họ cho bạn qua (nhưng không giới hạn) thư điện tử , thư bưu điện, tiếp thị qua điện thoại, nhắn tin SMS và MMS. Bạn cũng đồng ý rằng bằng cách sử dụng trang web này và cung cấp thông tin chi tiết của bạn cho chúng tôi rằng một số thông báo và ưu đãi nhất định có thể tiếp tục sau khi bạn hoàn thành việc mua hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bất kỳ pháp nhân hoặc chi nhánh kinh doanh nào được liên kết hoặc liên quan đến chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung của chúng tôi mà bạn cũng có thể quan tâm và khi cung cấp thông tin chi tiết của bạn cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng và tiết lộ này.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác trừ khi:

a) bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy

b) chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật

Cùng với các yêu cầu quản trị và vận hành của trang web này, chúng tôi cũng có thể cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho nhân viên và / hoặc nhà thầu của Happy Music Festival. Tất cả nhân viên và nhà thầu của chúng tôi phải tuân thủ các nghĩa vụ không tiết lộ và bảo mật và bằng cách cung cấp thông tin chi tiết của bạn cho chúng tôi, bạn cho phép nhân viên và nhà thầu của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích duy trì dịch vụ cho Happy Music Festival.

Nếu bạn không muốn thông tin cá nhân của mình được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ở trên, bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách hủy đăng ký tại đây hoặc liên hệ: (địa chỉ email)

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn?

Happy Music Festival tôn trọng quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi thực hiện các bước để giữ gìn và bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân và dữ liệu của bạn trong hệ thống của chúng tôi, cơ sở dữ liệu an toàn và tường lửa. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ một cách hợp lý tất cả thông tin cá nhân của bạn, Happy Music Festival không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn gửi cho chúng tôi và với tư cách là người dùng, bạn chấp nhận rằng bạn truyền tải bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi với rủi ro cá nhân của riêng bạn.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chia sẻ thông tin cá nhân của mình trên trang web của chúng tôi?

Happy Music Festival không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đăng trên trang web của Happy Music Festival hoặc mà bạn tiết lộ cho những người dùng khác của trang web. Với tư cách là người sử dụng trang web, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin cá nhân hoặc chi tiết nào mà bạn chia sẻ hoặc tiết lộ trên trang web Lễ hội âm nhạc vui vẻ.

Điều gì về Cookie & Tệp nhật ký?

Happy Music Festival sử dụng Cookie và Tệp nhật ký để lưu trữ và theo dõi thông tin người dùng nhằm cung cấp các dịch vụ phù hợp và nhắm mục tiêu cho người dùng và khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý nhận cookie trên máy tính của mình qua trình duyệt Internet, vui lòng điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn để máy tính của bạn không chấp nhận cookie. Happy Music Festival không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất nào liên quan đến việc sử dụng cookie.

Chúng tôi cũng có thể ghi nhật ký và theo dõi bất kỳ địa chỉ IP nào để quản lý và vận hành trang web của chúng tôi, theo dõi hành vi của người dùng trên trang web của chúng tôi, đánh giá bất kỳ hành vi hoặc xu hướng nào của trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học chỉ để sử dụng kết hợp và sử dụng thông qua các nhà quảng cáo, nhà tiếp thị và chi nhánh kinh doanh của chúng tôi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Chính sách Bảo mật này Thay đổi?

Happy Music Festival có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Nếu bạn chọn sử dụng trang web của Lễ hội âm nhạc vui vẻ, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập Chính sách bảo mật này định kỳ để đảm bảo bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và sửa đổi.

Nếu tôi có câu hỏi hoặc khiếu nại về quyền riêng tư thì sao?

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn khiếu nại về quyền riêng tư với Happy Music Festival, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.