تماس با ما

خوشحالم که دوست دارم از شما بشنوم!


سرمقاله

سردبیر خبر: کلویی مدرن – [ایمیل محافظت شده]
ویرایشگر Audio Gear: تیم مک آرتنی – [ایمیل محافظت شده]
کتاب و شعر: Tammy Moir – [ایمیل محافظت شده]
ویرایشگر بازی: Alastair Cairns – [ایمیل محافظت شده]

تبلیغات

مدیر مشارکت: نیک لیتون – [ایمیل محافظت شده]
مدیر برند: جورجیا اوکانر – [ایمیل محافظت شده]
مدیرعامل: رادی صافی – [ایمیل محافظت شده]

مشارکت

اگر علاقه مند به همکاری با Happy Mag هستید، از طریق ایمیلی به نیک لیتون عکس بگیرید [ایمیل محافظت شده]

اشتراکات مبارک Mag

اگر می‌خواهید با بهترین موسیقی، فرهنگ و هنر Happy در فرم چاپی باشکوه همراه شوید، می‌توانید مشترک شوید اینجا.

موارد ارسالی نسخه چاپی را می توان به آدرس زیر ارسال کرد:
سطح 1، 325 خیابان کینگ
نیوتاون NSW 2042

استرالیا

اگر فرم ها را دوست دارید، لطفا از فرم زیر استفاده کنید:

فرم تماس