اخبار

درخواست امبر هرد برای حذف پرونده افترا رد شد

قاضی پنی آزکارات، درخواست امبر هرد برای جبران شکایت 50 میلیون دلاری جانی دپ برای افترا را رد کرد.

جانی دپ از همسر سابقش امبر هرد به خاطر مقاله ای که برای آن نوشته بود شکایت کرد واشنگتن پست در سال 2018، مدعی شد که قربانی خشونت خانگی بوده است. دپ استدلال می‌کند که این مقاله به شدت حاکی از آن است که او عامل این جنایت بوده و بنابراین به شدت بر حرفه او تأثیر گذاشته است.

آزکارات به دادگاه گفت که شواهد کافی برای ادامه پرونده توسط وکلای دپ ارائه شده است.

درخواست هرد برای رسیدگی به پرونده اساساً پس از پایان پرونده توسط شاکی رسمی بود، اما همچنین انتظار می رفت که قاضی رئیس دادگاه این تلاش را رد کند.

وکلای دپ و هرد صبح روز سه‌شنبه قبل از ادامه محاکمه، استدلال‌های شفاهی خود را درباره این پیشنهاد ارائه خواهند کرد.

بیشتر برای آمدن